Pakiet e-Commerce w VAT – Z. Modzelewski

Pakiet e-Commerce w VAT – Z. Modzelewski

1 lipca w Polsce (jak i prawie w całej UE) weszły w życie nowe zasady opodatkowania VAT branży e-Commerce.

Z tej okazji wraz ze Zdzisławem Modzelewskim – wybitnym praktykiem oraz uznanym szkoleniowcem – przygotowaliśmy – nomen omenpakiet dwóch szkoleń. Od praktycznej strony pokazujemy, co się zmieniło oraz w jaki sposób dostosować się do nowej rzeczywistości.

W ramach tego szkolenia omawiamy całość zagadnienia Pakietu e-Commerce w VAT. W Module 1 koncentrujemy się na procedurze unijnej OSS dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży usług, a także procedurze nieunijnej (sprzedaż usług przez podmioty zagraniczne).

Moduł 2 poświęcony został procedurze importu.

Szczegółowy program:

Moduł 1: Procedura unijna OSS i nieunijna

 1. Wstęp – jak było do tej pory i co się zmienia?
 2. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO
  2.1. Czym jest WSTO, warunki uznania transakcji za WSTO
  2.2. Wysyłka przez dostawcę a transport dokonywany przez nabywcę
  2.3. Limit 50 000 zł
  2.4. „Mam” WSTO – co dalej? Limit 42 000 zł
  2.5. Miejsce opodatkowania WSTO
  2.6. Wybór „zagranicy”
  2.7. Warunek uznania WSTO jako NP
 3. Usługi świadczone poza granicami Polski
  3.1. Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
  3.2. Wybór „zagranicy”; zawiadomienie VAT-29
  3.3. Inne usługi w procedurze unijnej
 4. Podatnik ułatwiający dostawę
  4.1. Schemat praktyczny
  4.2. Kiedy podatnik „ułatwia dostawę”?
  4.3. Dodatkowe obowiązki ewidencyjne
  4.4. Podatnik ułatwiający świadczenie usług
 5. OSS – procedura unijna
  5.1. Nabywca
  5.2. Państwo członkowskie konsumpcji
  5.3. Państwo członkowskie identyfikacji
  5.4. Zgłoszenie do procedury i wykreślenie z niej
  5.5. Deklaracja
  5.6. Ewidencja
  5.7. Obowiązek podatkowy i stawka VAT
  5.8. Fakturowanie
  5.9. Kasy rejestrujące
  5.10. JPK_VAT
  5.11. O czym warto pamiętać?
 6. OSS – procedura nieunijna
  6.1. Czym jest?
  6.2. Zgłoszenie
  6.3. Deklaracja
  6.4. Ewidencja
  6.5. Usunięcie podatnika z procedury
  6.6. Obowiązek podatkowy i stawka VAT
  6.7. Fakturowanie
  6.8. Kasy rejestrujące
  6.9. O czym warto pamiętać?


Moduł 2: Procedura importu IOSS (SOTI)

 1. Sprzedaż na odległość towarów importowanych
  1.1. Czym jest SOTI?
  1.2. Warunki SOTI
  1.3. Miejsce opodatkowania
 2. Procedura importu
  2.1. Istota
  2.2. Limit 150 euro
  2.3. Państwo członkowskie konsumpcji i identyfikacji
  2.4. Kim jest pośrednik?
  2.5. Odpowiedzialność pośrednika
  2.6. Specjalny NIP pośrednika i podatnika
  2.7. Wykreślenie pośrednika
  2.8. Zgłoszenie podatnika
  2.9. Wykluczenie podatnika
 3. Elementy materialno-techniczne
  3.1. Deklaracja
  3.2. Ewidencja
  3.3. Obowiązek podatkowy w SOTI
  3.4. Fakturowanie
  3.5. Kasy rejestrujące
  3.6. JPK_VAT
 4. Interfejs elektroniczny a SOTI – podatnik ułatwiający
  4.1. Kim jest?
  4.2. Kiedy podatnik ułatwia dostawę?
  4.3. Obowiązek podatkowy
  4.4. Dodatkowe obowiązki ewidencyjne
  4.5. Dodatkowy VAT
 5. Zwolnienie w imporcie towarów
 6. Uproszczenie w imporcie towarów

Szkolenie na formę nagrań wideo podzielonych na poszczególne lekcje – do odtworzenia w dowolnym momencie. Dostęp do nagrań – minimum 6 miesięcy od ich zakupu. 

W ramach szkolenia można zadać pytanie prowadzącemu poprzez specjalny formularz. Odpowiedzi na pytania – zbiorczo – zostaną udostępnione uczestnikom.


Zdzisław Modzelewski jest doradcą podatkowym i partnerem w GWW.

Zajmuje się podatkami od 1996 r., kiedy będąc jeszcze studentem rozpoczął pracę dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowaniach związanych z tym podatkiem. 

Od 1997 r. regularnie (kilka tysięcy wystąpień) występuje w charakterze prelegenta na szkoleniach, wykładach oraz konferencjach dla pracowników służb księgowych, urzędników skarbowych, doradców podatkowych, jak i kadry zarządzającej odpowiedzialnej za sprawy podatkowe lub finansowe.

Zamówienie

345.00

PLN

Zamów

Copyright © 2021 Akademia Dzień Dobry Podatki